Dịch Nghĩa Online

Post Top Ad

Post Top Ad

Bài đăng gần đây

2543 nghĩa là gì trên facebook? Giải thích 2543 là gì?

Chuỗi số 2543 là gì trên facebook, giải thích nhanh 2543 nghĩa là gì trong những bài đăng mà các bạn trẻ lại sử dụng nhiều đến vậy. 254...
Đọc tiếp

Slam Dunk là gì? Ý nghĩa của slam dunk

Giải thích slam dunk là gì trong tiếng Anh, nó có ý nghĩa ra sao, dịch từ slam dunk sang nghĩa tiếng Việt. Slam dunk là gì? Slam dunk ...
Đọc tiếp

Boheme là gì? Ý nghĩa của boheme và bohème

Giải thích boheme là gì trong tiếng Anh, nó có ý nghĩa ra sao, dịch từ boheme và bohème sang nghĩa tiếng Việt. Boheme là gì? Beheme l...
Đọc tiếp

Powered by là gì? Ý nghĩa của powered by

Giải thích powered by là gì trong tiếng Anh, nó có ý nghĩa ra sao, dịch từ powered by sang nghĩa tiếng Việt. Powered by là gì? Powered...
Đọc tiếp

Backstory là gì? Ý nghĩa của từ backstory

Giải thích backstory là gì trong tiếng Anh, nó có ý nghĩa ra sao, dịch từ backstory hay back-story sang nghĩa tiếng Việt. Backstory là ...
Đọc tiếp

SDT là gì? Giải nghĩa viết tắt sdt và sđt

Giải thích từ sdt là gì trên facebook, có phải sdt là viết tắt của từ gì không, sự khác biệt giữa sdt và sđt, dịch sang nghĩa tiếng Việt. ...
Đọc tiếp

BTH là gì? Ý nghĩa của từ bth

Giải thích bth là gì trên facebook, nó có ý nghĩa như nào, bth là viết tắt của từ gì khi dịch sang nghĩa tiếng Việt. BTH là gì? Bth l...
Đọc tiếp

Boiz là gì? Ý nghĩa của từ boiz

Giải thích boiz là gì trong tiếng Anh, nó có ý nghĩa như thế nào, dịch từ boiz sang nghĩa tiếng Việt. Boiz là gì? Boiz là từ được biế...
Đọc tiếp

Iluvu là gì? Ý nghĩa của từ iluvu

Giải thích từ iluvu là gì trong tiếng Anh, nó có ý nghĩa như thế nào, iluvu là viết tắt của từ gì và dịch sang nghĩa tiếng Việt ra sao. ...
Đọc tiếp

Pesta là gì? Ý nghĩa của từ pesta

Giải thích pesta là gì trong tiếng Anh, nó có ý nghĩa như thế nào, dịch từ pesta sang nghĩa tiếng Việt và các ngôn ngữ khác. Pesta là g...
Đọc tiếp

Post Top Ad