Dịch Nghĩa Online

Post Top Ad

Post Top Ad

Bài đăng gần đây

QTC là gì? Thế nào là qtc trên facebook?

Ý nghĩa của từ qtc là gì trên facebook, ngụ ý của nó như thế nào trong các trang tương tác? Khi từ này xuất hiện chúng ta sẽ hiểu nó ra sao...
Đọc tiếp

TB là gì trên faceboook? Ý nghĩa của 5tb, 10tb

Nghĩa viết tắt của từ tb là gì và ngụ ý của nó ra sao ? 3tb, 5tb, 10tb là gì trên facebook khi xuất hiện trong các bình luận. Ở những lĩnh ...
Đọc tiếp

B hộ, b là gì trên facebook?

Trên mạng xã hội facebook, bạn có thể thấy nhưng không hiểu b là gì và có nghĩa ra sao. B hộ thì khác biệt gì so với b? Bài viết này sẽ giả...
Đọc tiếp

Tra nam là gì? Ý nghĩa của tra nam trong ngôn tình

Nếu thắc mắc tra nam là gì và không biết ý nghĩa của nó ra sao trong tiếng Trung cũng như trong các tiểu thuyết ngôn tình, thì với bài viết...
Đọc tiếp

Thanh khống là gì? Truyện thanh khống nghĩa như thế nào?

Nếu đã từng nghe qua nhưng chưa biết ý nghĩa từ thanh khống là gì, thì bài viết này sẽ giúp cho mọi người hiểu hơn về nó cũng như tên gọi t...
Đọc tiếp

2543 nghĩa là gì trên facebook? Giải thích 2543 là gì?

Chuỗi số 2543 là gì trên facebook, giải thích nhanh 2543 nghĩa là gì trong những bài đăng mà các bạn trẻ lại sử dụng nhiều đến vậy. 254...
Đọc tiếp

Slam Dunk là gì? Ý nghĩa của slam dunk

Giải thích slam dunk là gì trong tiếng Anh, nó có ý nghĩa ra sao, dịch từ slam dunk sang nghĩa tiếng Việt. Slam dunk là gì? Slam dunk ...
Đọc tiếp

Boheme là gì? Ý nghĩa của boheme và bohème

Giải thích boheme là gì trong tiếng Anh, nó có ý nghĩa ra sao, dịch từ boheme và bohème sang nghĩa tiếng Việt. Boheme là gì? Beheme l...
Đọc tiếp

Powered by là gì? Ý nghĩa của powered by

Giải thích powered by là gì trong tiếng Anh, nó có ý nghĩa ra sao, dịch từ powered by sang nghĩa tiếng Việt. Powered by là gì? Powered...
Đọc tiếp

Backstory là gì? Ý nghĩa của từ backstory

Giải thích backstory là gì trong tiếng Anh, nó có ý nghĩa ra sao, dịch từ backstory hay back-story sang nghĩa tiếng Việt. Backstory là ...
Đọc tiếp

Post Top Ad