Dịch Nghĩa Online

Post Top Ad

Post Top Ad

Bài đăng gần đây

Team killing là gì?

Team killing dịch sang tiếng Việt có nghĩa là "giết đồng đội". Từ này hay xuất hiện trong những trò chơi, mà các người chơi có thể...
Đọc tiếp

Stickability là gì?

Stickability là từ được dùng như một danh từ trong tiếng Anh, trông giống như sự kết giữa 2 từ "stick" và "ability". Từ ...
Đọc tiếp

Preso là gì?

Preso là từ viết tắt của "presentation", có nghĩa thuyết trình hoặc giới thiệu. Đây là cách viết không chính thức (informal) được ...
Đọc tiếp

Party hat cheese là gì?

Party hat cheese là từ được kết hợp bởi "party hat" và "cheese". Trong đó, cheese là phô mát, còn party hat là mũ tiệc -...
Đọc tiếp

Drop rate là gì?

Drop rate dịch từ tiếng Anh sang tiếng Việt có nghĩa là "tỷ lệ rơi". Từ này thường dùng để nói đến tỉ lệ hay xác suất những vật ph...
Đọc tiếp

True self là gì?

True self có nghĩa là "con người thật", tức bản chất thật của một con người, không ngụy tạo hay giả tạo. Nói cách khác, nó chính l...
Đọc tiếp

Huke là gì?

Huke là từ dùng để nói một loại áo choàng được sử dụng từ thời Trung Cổ, nó được thiết kế với mũ trùm đầu. Theo một số thông tin, thì loại á...
Đọc tiếp

English major là gì?

English major có nghĩa là "chuyên nghành tiếng Anh", từ này thường được sử dụng trong giáo dục. Nó hay xuất hiện trong các chương ...
Đọc tiếp

Chill time là gì?

Chill time là từ dùng để nói đến khoảng thời gian nghỉ ngơi và thư giãn. Nó được dùng để chỉ các hành động nhằm mục đích thư giãn, thả lỏng ...
Đọc tiếp

Human condition là gì?

Human condition có nghĩa là "trình trạng con người" hoặc "điều kiện con người". Từ này thường dùng để nói đến những điều...
Đọc tiếp

Post Top Ad