Nothing gold can stay là gì? - Dịch Nghĩa Online

Post Top Ad

Nothing gold can stay là gì?

Nothing gold can stay tạm dịch từ tiếng Anh sang tiếng Việt có nghĩa "không có vàng nào có thể ở lại". Đây cũng là tên một bài thơ nổi tiếng của tác giả Robert Frost.

  • nothing: không có gì, không, không thứ gì, không chút nào.
  • gold: vàng, hoàng kim, tiền vàng, bằng vàng, màu vàng.
  • can: có thể, biết, có khả năng, được phép.
  • stay: ở lại, lưu lại, chặn, ngăn chặn...

Nothing gold can stay có ý nghĩa rất sâu xa và được giải thích theo rất nhiều cách hiểu khác nhau, cũng giống như trong bài thơ của tác giả vậy. Chẳng hạn như có thể hiểu rằng: không có gì là tồn tại mãi mãi dù cho nó có quí giá đến đâu, hãy trân trọng và sống hết mình với bản thân vì thời gian là hữu hạn...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Post Top Ad