If any là gì? - Dịch Nghĩa Online

Post Top Ad

If any là gì?

If any tạm dịch sang tiếng Việt có nghĩa là "nếu có bất kỳ" (thứ gì/ ai). Từ này thường sử dụng cho việc so sánh và loại trừ trong câu nói của người nói.


  • if: nếu, nếu như, nhược bằng.
  • any: bất cứ, bất kỳ.


If any dùng để diễn đạt, giải thích, hoặc cũng có thể để trả lời câu hỏi của người khác. Ngoài ra, trong lĩnh vực khoa học máy tính, đặc biệt là liên quan đến lập trình và các thuật toán, thì từ này cũng được sử dụng để tạo ra điều kiện cho các đoạn code (mã lập trình).

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Post Top Ad