Swim laps là gì? - Dịch Nghĩa Online

Post Top Ad

Swim laps là gì?

Swim laps dịch sang tiếng Việt có nghĩa là "số vòng bơi", và nó là một thuật ngữ được sử dụng trong bộ môn bơi lội.


  • Swim: bơi, nổi, sự bơi lội, bơi vượt qua...
  • Lap(số nhiều thêm s): trong trường hợp này có nghĩa là số vòng khi bơi từ bên này sang bên kia.


Một số thuật ngữ khác liên quan đến bơi lội như: set (hiệp), warm-up set (hiệp khởi động), main set  (hiệp chính), sprint set (hiệp nước rút), turn (lật), flip turn (lộn vòng chuyển hướng), touch turn / open turn (chạm thành/tường và chuyển hướng)... 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Post Top Ad