The plus side là gì? - Dịch Nghĩa Online

Post Top Ad

The plus side là gì?

The plus side là từ dùng để nói đến mặt tốt (mặt tích cực) của một vấn đề hoặc một khía cạnh nào đó. Đây là từ tiếng Anh, nó được kết hợp với giới từ "on" tạo thành cụm từ on the plus side.


  • on: ở trên, trên, dựa vào, vào, …
  • the: cái, ấy, này, người, con...
  • plus: cộng, cùng với, thêm vào, dấu cộng...
  • side: mặt, mặt phẳng, cạnh, cạnh bên, khía cạnh...


The plus side tạm dịch "mặt cộng", tức những mặt hoặc khía cạnh được coi là ưu điểm (điểm cộng). Nó có thể được dùng cho người hoặc những vấn đề cũng như tình huống khác nhau trong cuộc sống. 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Post Top Ad