The last one là gì? - Dịch Nghĩa Online

Post Top Ad

The last one là gì?

The last one dịch sang tiếng Việt có nghĩa là "người cuối cùng" hoặc "thứ gì đó cuối cùng". 


  • the: cái, người, con, ấy, này,...
  • last: cuối cùng, sau chót, lần cuối, người sau cùng, người cuối cùng...
  • one: một người / vật nào đó, một, duy nhất.


Ví dụ như: 

You're the last one complete the mission (bạn là người cuối cùng hoàn thành nhiệm vụ).


She was the last one i called before i slept (Cô ấy là người cuối cùng tôi đã gọi điện trước khi đi ngủ). 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Post Top Ad