Socially awkward là gì? - Dịch Nghĩa Online

Post Top Ad

Socially awkward là gì?

Socially awkward là từ dùng để đề cập đến việc lúng túng, ngượng ngịu trong quan hệ giao tiếp xã hội. Đây giống như để mô tả hành vi, cảm giác, biểu hiện của một người với người khác.


  • socially: có tính chất xã hội, thuộc xã hội.
  • awkward: lúng túng, vụng về, ngượng ngịu.


Socially awkward có thể hiểu theo nghĩa tiếng Việt là việc "ngại giao tiếp", "không giỏi tiếp xúc trò chuyện với người khác", "vụng về lúng túng khi nói chuyện". Nguyên nhân của việc này dựa trên nhiều yếu tố khác nhau, như: ít tiếp xúc, ít trò chuyện giao lưu, không tham gia nhiều các hoạt động tập thể...

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Post Top Ad