Safe zone là gì? - Dịch Nghĩa Online

Post Top Ad

Safe zone là gì?

Safe zone dùng để nói đến một khu vực nào đó, mà tại khu vực này được đánh giá là không nguy hiểm cho ai hoặc thứ gì. Có thể dịch sang tiếng Việt có nghĩa "khu vực an toàn".


  • safe: an toàn, tin cậy, thận trọng, ...
  • zone: khu vực, vùng, khu, miền, dải, đai, …


Safe zone được sử dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau trong cuộc sống. Tuy nhiên, nhìn chung thì đó là những vùng/khu vực mà con người chúng ta cảm thấy an toàn, nó không gây nguy hại gì đến sức khỏe cũng như tính mạng so với những vùng khác.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Post Top Ad