Polar opposites là gì? - Dịch Nghĩa Online

Post Top Ad

Polar opposites là gì?

Polar opposites là từ tiếng Anh dịch sang tiếng Việt có nghĩa là "đối cực", tức 2 cực trái ngược nhau. Từ này xuất hiện ở các lĩnh vực khác nhau trong đời sống, từ khoa học địa lý cho đến con người.


  • polar: cực, địa cực, điện cực, cực diện, cực tuyến…
  • opposites: đối ngược, đối nhau, ngược nhau, điều trái lại, điều ngược lại…


Một ví dụ về Polar opposites là điểm cực Bắc và điểm cực Nam, 2 chiều nam và bắc đối ngược nhau (khi đề cập đến Trái Đất, vị trí địa lý). Ngoài ra, nó cũng được dùng để nói đến những người có tính cách cũng như ý tưởng hoàn toàn trái ngược nhau.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Post Top Ad