Point of interest là gì? - Dịch Nghĩa Online

Post Top Ad

Point of interest là gì?

Point of interest dịch từ tiếng Anh sang tiếng Việt có nghĩa "điểm yêu thích" hay "điểm ưa thích". Từ này được sử dụng để chỉ một địa điểm hoặc một vị trí nào đó cụ thể mà người khác cảm thấy thú vị.


  • point: điểm, mặt, mũi nhọn, trọng tâm, nét nổi bật, điểm cốt yếu...
  • of: của, thuộc, về, ở, vì, ...
  • interest: thú vị, sự chú ý, sự quan tâm, lợi ích, quyền lợi...


Point of interest còn có cách viết rút gọn là POI. Nó thường hay xuất hiện trên các vị trí ở bản đồ hoặc trong các bản thảo thiết kế. 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Post Top Ad