Object of desire là gì? - Dịch Nghĩa Online

Post Top Ad

Object of desire là gì?

Object of desire là cụm từ tiếng Anh, dịch sang tiếng Việt có nghĩa "đối tượng khao khát". Từ này dùng để nói đến một thứ gì đó hoặc một ai đó, mà ta muốn có được (muốn đạt được). 


  • object: đối tượng, mục tiêu, đồ vật, vật thể, mục đích...
  • of: của, thuộc, về, ở...
  • desire: khao khát, thèm muốn, mong muốn, mơ ước, ao ước...


Object of desire đề cập đến những gì mà người nói muốn hướng đến và đạt được. Trong công việc thì nó có nghĩa là mục tiêu cần phải thực hiện. 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Post Top Ad