Lola là gì? - Dịch Nghĩa Online

Post Top Ad

Lola là gì?

Lola là từ thường hay xuất hiện dưới dạng tên của một người phụ nữ (tên gọi). Từ này có thể được dùng để đặt tên trong tiếng Tây Ban Nha, tiếng Đức và cả các nhóm ngôn ngữ khác.


Lola còn được coi là dạng rút gọn của từ Dolores trong tiếng Tây Ban Nha, có nghĩa tiếng Anh là "sorrows", dịch sang tiếng Việt có nghĩa là "nỗi buồn". Ngoài ra, từ lola cũng được xem là rút gọn của từ Aloisia trong tiếng Đức.


Từ này xuất hiện dưới dạng tên gọi của người phụ nữ, tên bài hát, và cả phim truyện. 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Post Top Ad