Keep it real là gì? - Dịch Nghĩa Online

Post Top Ad

Keep it real là gì?

Keep it real có nghĩa là "giữ cho thật" khi dịch sang tiếng Việt, tức là trung thực và không giả dối. Từ này thường dùng để nói đến việc cư xử một cách thành thật nhất và là chính mình nhất, mà không phải giả tạo để trở thành một con người khác.


  • keep: giữ, giữ lại, tuân theo, canh phòng, canh giữ...
  • it: nó, cái đó, vật đó, điều đó, thời tiết...
  • real: thật, thực tế, có thật, chân chính, chân thực...


Keep it real thường đề cập về việc ăn nói và cư xử một cách trung thực, nghiêm túc, và không giả vờ. Để mọi người biết được bạn là ai, thật sự là người như thế nào, bản chất ra sao. 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Post Top Ad