Inquiry skills là gì? - Dịch Nghĩa Online

Post Top Ad

Inquiry skills là gì?

Inquiry skills tạm dịch sang tiếng Việt có nghĩa là "những kỹ năng điều tra". Thật ra nói về điều tra thì cũng không hẳn, mà kỹ năng này bao gồm nhiều thứ như: đặt câu hỏi, nghiên cứu câu trả lời, giải quyết vấn đề, trình bày kết quả...


  • inquiry: sự điều tra, sự truy vấn, câu hỏi, sự thẩm tra...
  • skill (số nhiều thêm "s"): kỹ năng, kỹ xảo, sự khéo tay,  sự khéo léo...


Inquiry skills thường xuất hiện nhiều trong giáo dục, bao gồm các lớp học với chương trình có nội dung giúp học viên (học sinh) nắm được kỹ năng trong lĩnh vực nào đó. 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Post Top Ad