Imouto là gì? - Dịch Nghĩa Online

Post Top Ad

Imouto là gì?

Imouto là kiểu viết của từ いもうと trong tiếng Nhật. Từ này tương đương với từ "little sister" trong tiếng Anh, có nghĩa là "em gái (tôi, mình)".


Từ imouto dùng để gọi cho em gái của bạn (xưng hô trong gia đình) chứ không phải em gái khi xưng hô với những gia đình khác. Hay nói cách khác, có thể dịch imouto là "em gái tôi" , khi người nói đề cập đến chính người thân của họ.


Do đó, tùy thuộc vào mức độ thân thiết giữa mối quan hệ mà ta sẽ thêm vào "-san" hoặc "-chan" vào. 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Post Top Ad