Hold my beer là gì? - Dịch Nghĩa Online

Post Top Ad

Hold my beer là gì?

Hold my beer dịch ra tiếng Việt có nghĩa là "giữ bia hộ tôi", "cầm bia của tôi". Từ này được sử dụng trước khi người nói chuẩn bị thực hiện một hành động gì đó được cho là điên rồ hoặc ngu ngốc.


  • hold: giữ, cầm, nắm.
  • my: của tôi.
  • beer: bia, rượu bia.


Hold my beer là một cụm từ để chỉ ra rằng ai đó sẽ làm một việc gì đó không tốt, điên rồ, hoặc thậm chí là nguy hiểm. Ngụ ý của nó phần nào liên quan đến bia, khi nhờ người khác cầm giúp thì có thể là bạn đã có men say trong người, mà người say thường làm những việc thiếu suy nghĩ và không kiểm soát tốt được bản thân. 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Post Top Ad