Hall pass là gì? - Dịch Nghĩa Online

Post Top Ad

Hall pass là gì?

Hall pass tạm dịch sang tiếng Việt có nghĩa là "đi qua phòng", nó được sử dụng như một danh từ trong tiếng Anh. Từ này được hiểu theo 2 nghĩa phổ biến. 


Thứ nhất, hall pass là một tờ giấy hoặc mã thông báo, mà khi có nó, bạn sẽ được phép ra khỏi lớp trong giờ học.  Nó giống như một dạng giấy phép, và khi cầm nó trên tay, bạn đã được xác nhận rằng có thể ra ngoài.


Thứ hai, hall pass được hiểu theo một nghĩa lóng (không chính thức), nó thường đề cập đến mối quan hệ của 2 người (vợ, chồng, người yêu). Trong đó, một người cho phép người còn lại đi chơi đêm với bạn bè, hoặc có mối quan hệ với người khác.


  • hall: phòng, sảnh, hội trường, lễ đường, ....
  • pass: qua, đi qua, được thông qua, được chấp nhận, vượt qua... 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Post Top Ad