Hajima là gì? - Dịch Nghĩa Online

Post Top Ad

Hajima là gì?

Hajima là từ tiếng Hàn Quốc có cách viết 하지마, dịch sang tiếng Việt có nghĩa "dừng lại" hoặc "đừng làm". Từ này thường hay xuất hiện ở cuối câu nói và mang nghĩa phủ định.


Nó thường được đặt sau một động từ để mang nghĩa phủ định cho việc làm đó. Có thể hiểu hajima giống như từ "don't" trong tiếng Anh vậy.


Vì vậy khi nghe hoặc thấy từ này trong câu nói của người Hàn, thì nó mang nghĩa "đừng làm một điều gì đó" hoặc "dừng làm việc gì lại" tùy vào tình huống ngữ cảnh của câu.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Post Top Ad