Goodness me là gì? - Dịch Nghĩa Online

Post Top Ad

Goodness me là gì?

Goodness me là một thán từ trong tiếng Anh có thể dịch theo nghĩa "trời", "ôi trời ", "ôi". Từ này thể hiện cảm thán ở mức độ nhẹ khi nhìn thấy thứ gì đó khiến ta ngạc nhiên, khó chịu, bực tức, hoặc mất tinh thần.


  • goodness: tính chất tốt, lòng tốt, nhân đạo, tánh tốt...
  • me: tôi, tớ, mình.


Goodness me là từ thường sử dụng trong văn nói để diễn đạt cảm xúc của người nói. Ngoài ra, còn có một số từ cũng mang nghĩa tương đương như: my goodness, my word, oh my... 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Post Top Ad