Getty nghĩa là gì? - Dịch Nghĩa Online

Post Top Ad

Getty nghĩa là gì?

Getty được cho là viết tắt của "get together" trong tiếng Anh. Dịch sang tiếng Việt thì nó có nghĩa là một cuộc gặp gỡ, gặp nhau, tụ họp.


  • get:  làm cho, khiến cho, được, nhận được, xin được, tìm ra, có được, kiếm được,...
  • together: cùng, cùng với, cùng nhau, tiếp xúc với nhau...


Getty là từ dùng để đề cập đến một bữa tiệc nho nhỏ ở một nơi nào riêng tư hoặc công cộng. Tại đó mọi người có thể gặp gỡ giao lưu, trò chuyện, ăn uống, nghe nhạc và nhảy nhót với nhau. 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Post Top Ad