Gender preference là gì? - Dịch Nghĩa Online

Post Top Ad

Gender preference là gì?

Gender preference dịch ra tiếng Việt có nghĩa là "sở thích giới tính", tức sở thích của cá nhân nào đó về giới tính nam hay nữ. Từ này thường hay xuất hiện để so sánh việc thích nam giới nhiều hơn hay thích nữ giới nhiều hơn đặc biệt là ở bậc cha mẹ đối với con cái.


  • gender: giới tính, giống, tính, loài.
  • preference: sở thích, sự ưu đãi, sự ưu thích, sự thích hơn…


Gender preference là một thuật ngữ được dùng để thể hiện sự mong muốn của cha mẹ đối với giới tính của con cái mà họ sinh ra. Ngoài ra từ này cũng sử dụng nhiều trong các bài khảo sát hoặc trong số liệu thống kê.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Post Top Ad