Full service là gì? - Dịch Nghĩa Online

Post Top Ad

Full service là gì?

Full service dịch sang tiếng Việt có nghĩa là "dịch vụ đầy đủ" hay "dịch vụ trọn vẹn". Từ này còn được viết dưới dạng full-service (có dấu gạch nối) với ý nghĩa tương đương.


  • full: đầy đủ, đủ, tràn trề, toàn bộ, tràn ngập, chan chứa…
  • service: dịch vụ, sự phục vụ, sự hầu hạ, việc làm, ...


Full service thường dụng để đề cập đến các dịch vụ trọn gói, bao gồm đầy đủ những yêu cầu cần thiết. Các công ty hoặc doanh nghiệp sẽ cung cấp cho khách hàng gần như một cách toàn diện trong loại hình kinh doanh của họ. 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Post Top Ad