Bear claw là gì? - Dịch Nghĩa Online

Post Top Ad

Bear claw là gì?

Bear claw dịch từ tiếng Anh sang Việt có nghĩa là "móng vuốt của gấu". Tuy nhiên, từ này lại được dùng để chỉ những chiếc bánh có hình thù tương tự với móng vuốt của một con gấu.


  • bear: gấu, con gấu, chịu, mang, ôm...
  • claw: móng vuốt , vuốt, chân có vuốt...


Bear claw là những chiếc bánh ngọt có men, được cắt ra với hình dáng như móng vuốt (gấu). Thành phần chính của nó là bột nhão và bột hạnh nhân. 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Post Top Ad