Bankster là gì? - Dịch Nghĩa Online

Post Top Ad

Bankster là gì?

Bankster được cho là sự kết hợp bởi 2 từ tiếng Anh "banker" và "gangster". Nó đề cập đến những người làm trong lĩnh vực ngân hàng có hành vi trục lợi bất chính hoặc không trung trực.


  • banker: người có vị trí trong ngân hàng, nhân viên ngân hàng...
  • gangster: kẻ cướp, kể bất lương, xã hội đen...


Bankster là một từ nói những ai có vị trí làm việc trong ngân hàng hoặc các nhà đầu tư, nhưng lại có những việc làm bị coi là phi pháp. Chẳng hạn như: lừa dối khách hàng, làm giấy tờ khống, giả chữ ký,... 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Post Top Ad