Art trade là gì? - Dịch Nghĩa Online

Post Top Ad

Art trade là gì?

Art trade là từ tiếng Anh tạm dịch sang tiếng Việt có nghĩa là "giao dịch nghệ thuật" hay "thương mại nghệ thuật". Tuy nhiên, ý nghĩa thật sự của nó là đề cập đến việc trao đổi giữa các nghệ sĩ với nhau (thường là về hội họa).


  • Art: nghệ thuật, mỹ thuật, kỹ thuật, kỹ xảo, ...
  • Trade: thương mại, buôn bán, mậu dịch, giao dịch, trao đổi mậu dịch...


Art trade thường hay xuất hiện nhiều trong lĩnh vực mỹ thuật, như vẽ tranh chẳng hạn. Nó có nghĩa, 2 người vẽ tranh và trao đổi tác phẩm cho nhau (có thể nhằm trao đổi kinh nghiệm hoặc với những mục đích khác nhau). 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Post Top Ad