Xteen là gì? - Dịch Nghĩa Online

Post Top Ad

Xteen là gì?

Xteen được cho là bắt nguồn bởi từ teen, có nghĩa thanh thiếu niên.  Trong đó từ x chính là số thứ tự tuổi của họ, được kết hợp với từ teen.

Cụ thể hơn, đầu tiên là với từ x dùng để chỉ lứa tuổi trong tiếng Anh, x có thể là: thir, four, ..., eigh, nine.

Khi ghép x vào teen ta lần lượt được các từ như: thirteen (13), fourteen (14), ... eighteen (18), nineteen (19). Vậy xteen (hay x-teen) là những thanh thiếu niên ở độ tuổi từ 13 -> 18 tuổi.

Chính vì vậy, nhiều người hay dùng từ này để hướng đến lứa tuổi mà họ nhắm đến, đặc biệt là các nhãn hàng thời trang chẳng hạn. Còn một điều thú vị nữa là nhiều người hay đọc xteen là "xì tin".

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Post Top Ad