Window seat là gì? - Dịch Nghĩa Online

Post Top Ad

Window seat là gì?

Window seat dịch có nghĩa là "chỗ ngồi cửa sổ", tức những chỗ ngồi có vị trí gần với cửa sổ. Từ này được dùng nhiều khi đề cập đến vị trí ngồi trên các phương tiện giao thông như tàu hỏa, máy bay, xe khách…


  • window: cửa sổ, ô cửa…
  • seat: chỗ ngồi, ghế, kiểu ngồi, tư thế ngồi, cách ngồi...


Window seat dùng trong hàng không, máy bay thì có nghĩa là một vị trí ngồi bên cửa sổ. Đây được xem là một chỗ tốt, vì có thể ngắm nhìn vạn vật xung quanh từ lúc cất cánh cho đến khi hạ cánh. 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Post Top Ad