Whomst là gì? - Dịch Nghĩa Online

Post Top Ad

Whomst là gì?

Whomst được coi là một kiểu viết biến thể của từ "who" trong tiếng Anh. Do đo, whomst có nghĩa là who (ai, kẻ nào, người nào, người như thế nào).


Từ này được sử dụng nhiều trong văn viết, đặc biệt trên các trang mạng xã hội trên internet. Nó cũng hay xuất hiện trong các ứng dụng nhắn tin trực tuyến, và người dùng chủ yếu là những người trẻ (thanh thiếu niên). 


Đây là một từ không chính thức trong tiếng Anh, và được biến thể cũng như cách điệu bởi từ who. Ví dụ như trường hợp sử dụng từ whomst: một người nói với bạn về một người nào đó, nhưng bạn lại không biết người đó là ai. 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Post Top Ad