Well endowed là gì? - Dịch Nghĩa Online

Post Top Ad

Well endowed là gì?

Well endowed tạm dịch có nghĩa là "trời phú" hay "thiên phú". Từ này dùng để nói đến một người nào đó hoặc thứ gì đó mà có rất nhiều thứ tốt, nhiều điều thuận lợi.


Hay lấy ví dụ cụ thể hơn, thì well endowed tức là một người sinh ra đã đẹp sẵn (thừa hưởng nét đẹp từ bố mẹ), hoặc đã giàu có từ trong trứng bởi khối tài sản khổng lồ của gia đình.


Và trong một số trường hợp, ngoài dùng chỉ người, nó còn dùng chỉ vật. Chẳng hạn như một đất nước được thiên nhiên ưu đãi với nhiều tài nguyên khoáng sản cũng có thể gọi là well endowed.


Từ này còn có cách viết khác mang nghĩa tương tự, với dấu gạch nối ở giữa: well-endowed.  

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Post Top Ad