Way of life là gì? - Dịch Nghĩa Online

Post Top Ad

Way of life là gì?

Way of life có nghĩa là "lối sống" hoặc "cách sống". Nó thường đề cập đến cách sống của con người như: những hành vi thường ngày, cách cư xử giao tiếp với mọi người xung quanh, những thói quen sinh hoạt trong đời sống...


  • way: cách, phương pháp, đường, lối đi, biện pháp, đường đi...
  • of: của, thuộc, ở, về, từ, trong...

  • life: cuộc sống, đời sống, tuổi thọ, thời gian tồn tại...


Way of life là một cụm từ tương đối phổ biến trong tiếng Anh, nó xuất hiện ở khắp mọi nơi.  

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Post Top Ad