Virtual Hug là gì? - Dịch Nghĩa Online

Post Top Ad

Virtual Hug là gì?

Virtual Hug có nghĩa là "ôm ảo", tức thực hiện việc ôm mà không phải qua tiếp xúc trực tiếp.  Trong một thế giới mà công nghệ thông tin ngày càng tiến bộ, cùng với sự phát triển của mạng xã hội thì việc thực hiện một cái ôm ảo hoàn toàn không quá khó.


  • virtual: ảo, ảo giác, thực sự, thật ra...
  • hug: ôm, cái ôm, choàng, ôm chặt, ghì chặt...


Virtual hug có thể thực hiện thông qua hình ảnh, hoặc trong các video ngắn. Trong đó, người dùng sẽ làm các hành động như đang ôm một người. Đây là cách thể hiện cảm xúc của con người khi không thể gặp mặt trực tiếp với người mà họ muốn bày tỏ. 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Post Top Ad