Unrequited love là gì? - Dịch Nghĩa Online

Post Top Ad

Unrequited love là gì?

Unrequited love có nghĩa là "tình yêu đơn phương", "tình yêu không được đáp lại" khi dịch sang nghĩa tiếng Việt. Nó là thứ tình cảm chỉ xuất phát từ một phía, một người thì quan tâm yêu thương chăm sóc, còn người còn lại thì lại không có cảm giác của tình yêu (không xuất hiện tình yêu).


  • unrequited: không được đáp lại, không được đền đáp, ...
  • love: tình yêu, lòng yêu, tình thương, mối tình, ái tình...


Tóm lại, unrequited love đề cập đến một tình yêu khá đau khổ bởi không được người khác đáp lại. Cố gắng hết sức có thể để hạn chế rơi vào tình huống này các bạn nhé, nếu đã chắc chắn không có kết quả thì đôi khi buông bỏ cũng là một cách tốt! 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Post Top Ad