Toxic friend là gì? - Dịch Nghĩa Online

Post Top Ad

Toxic friend là gì?

Toxic friend tạm dịch sang tiếng Việt có nghĩa là "người bạn độc hại" hay "người bạn xấu". Từ này dùng để nói đến những người bạn có thể tiêm nhiễm những thứ không tốt cho người chơi chung với họ, hoặc đơn giản đó là một người không tốt để kết bạn.


  • Toxic: độc, có độc, chất độc,...
  • Friend: bạn, người bạn, bạn bè...


Toxic friend là từ dùng đề cập tới những bạn xấu và gây ảnh hưởng không tốt đến chúng ta. Ví dụ như, họ khuyến khích ta làm những việc không đúng đắn, nói xấu chúng ta sau lưng, chỉ nghĩ đến lợi ích bản thân... 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Post Top Ad