Tough it out là gì? - Dịch Nghĩa Online

Post Top Ad

Tough it out là gì?

Tough it out là một từ lóng trong tiếng Anh, tạm dịch có nghĩa là "cứng rắn lên, can đảm lên, cố gắng nào, mạnh mẽ lên". Từ này dùng để đề cập đến việc chịu đựng hay trụ vững trước những khó khăn hoặc nghịch cảnh.


  • tough: dai, bền bỉ, cứng rắn, không dễ bị đánh bại, chắc, khó cắt.
  • it: nó, cái đó, điều gì, con vật, ...
  • out: ra, khỏi, ở ngoài, ra ngoài...


Tough it out thường xuất hiện nhiều trong văn nói, nó dùng để khuyến khích và động viên người khác hoặc chính bản thân mình. Nó như một cách thể hiện việc tiếp tục kiên trì để vượt qua tình trạng khó khăn. 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Post Top Ad