The way forward là gì? - Dịch Nghĩa Online

Post Top Ad

The way forward là gì?

The way forward có nghĩa là "con đường phía trước" khi dịch từ tiếng Anh sang tiếng Việt. Từ này thường được dùng khi nói đến một thứ gì đó ở phía trước hoặc trong tương lai mà ta chờ đợi, nó có thể sẽ tốt đẹp hoặc tươi sáng hơn.

  • the (mạo từ): ấy, này, cái, con, người…
  • way: con đường, đường đi, lối đi…
  • forward: phía trước, ở trước, tiến lên…

Tùy vào từng tình huống cũng như ngữ cảnh mà từ này xuất hiện thì ý nghĩa của nó có phần khác đi đôi chút. Đôi khi, nó cũng mang nghĩa như là một sự lựa chọn tốt nhất để thực hiện trong tương lai, một kế hoạch có thể sẽ thành công, và nó ảnh hưởng tích cực đến cuộc sống của người nói.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Post Top Ad