The Gilded Age là gì? - Dịch Nghĩa Online

Post Top Ad

The Gilded Age là gì?

The Gilded Age có nghĩa là thời đại mạ vàng, hay thời kì vàng son. Từ này thường dùng để đề cập đến một thời kì trong lịch sử của Hoa Kỳ vào cuối thế kỷ 19 (những năm 1870 - 1900). 


  • Gilded: mạ vàng, giàu có…
  • Age: thời kì, thời đại, tuổi, thế hệ...


Ở "the gilded age" (thời vàng son) thì nền kinh tế phát triển một cách vượt bậc và vô cùng nhanh chóng, từ kinh tế xã hội cho đến khoa học kỹ thuật, tất cả đều có bước tiến vượt bậc. Tuy nhiên, kéo theo đó là sự phân chia giai cấp không đồng đều, sự phân hóa giàu nghèo. 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Post Top Ad