Sugar skull là gì? - Dịch Nghĩa Online

Post Top Ad

Sugar skull là gì?

Sugar skull dịch từ tiếng Anh sang tiếng Việt có nghĩa "hộp sọ đường". Đây cũng là một biểu tượng văn hóa của người Mexico, nhằm để tưởng nhớ đến những người đã khuất.

  • Sugar: đường, viên đường, thìa đường...
  • Skull: đầu lâu, hộp sọ, đầu óc...

Sugar Skull là những chiếc đầu lâu được tạo ra từ đường, bột meringue và nước. Chúng được thiết kế rực rỡ nhiều màu sắc khác nhau và rất bắt mắt. Các hộp sọ này có thể được dùng để trang trí hoặc ăn được.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Post Top Ad