Suffice to say là gì? - Dịch Nghĩa Online

Post Top Ad

Suffice to say là gì?

Suffice to say hay còn được viết dưới dạng suffice (it) to say trong tiếng Anh, có nghĩa là "đủ để nói". Câu này đề cập đến việc người nói cung cấp một thông tin gì đó, mà nó là đủ để khiến người khác có thể hiểu được.


  • suffice: đủ, đủ để, đủ cho...
  • to: đến, theo hướng, gây ra, với, đối với...
  • say: nói, lời nói, tiếng nói, tuyên bố...


Suffice to say xuất hiện nhiều trong văn nói, và thường đứng ở đầu câu. Chẳng hạn như bạn nói với bạn bè: đủ để nói (Suffice to say), cô ta sẽ không đến đúng giờ hẹn vì bận lo trang điểm. 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Post Top Ad