Street smart là gì? - Dịch Nghĩa Online

Post Top Ad

Street smart là gì?

Street smart tạm dịch sang tiếng Việt có nghĩa "thông minh đường phố". Từ này dùng để nói đến những khả năng của con người để thích nghi với việc khó khăn hoặc nguy hiểm trong một số tình huống khác nhau, đặc biệt là trong môi trường cuộc sống ở thành thị (đường xá, phố thị, nhà cao tầng...)


  • street:  đường phố, đường, đường đi, phố...
  • smart: thông minh, lanh lợi, tinh khôn, ranh ma...


Street smart là cụm từ đề cập nhiều đến kỹ năng mềm, như: khả năng tự vệ, bảo vệ bản thân khi đi với đó, cảm nhận được những bất thường, ứng xử với người lạ, ... 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Post Top Ad