Straight up là gì? - Dịch Nghĩa Online

Post Top Ad

Straight up là gì?

Straight up là từ tiếng Anh được sử dụng trong câu để đề cập đến việc những gì bạn nói là sự thật. Từ này tạm dịch sang tiếng Việt theo nghĩa "thật đấy", "thành thật", "trung thực", "thật chứ", "thật sự", "thẳng thắn". 


  • straight: thẳng, thẳng thắn, chân thật, trung thực, ngay thẳng, thật thà...
  • up: lên, tới, lên trên, ở trên. Trong trường hợp này kết hợp với straight để tạo thành nghĩa.


Straight up được xem như một từ lóng (slang) trong tiếng Anh, nó xuất hiện ở cuối câu. 


Ví dụ: He's 30 years old! Straight up? (Anh ta 30 tuổi ư! Thật chứ? -> kiểu như hỏi rằng bạn có phải đang nói sự thật hay không). 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Post Top Ad