Stickability là gì? - Dịch Nghĩa Online

Post Top Ad

Stickability là gì?

Stickability là từ được dùng như một danh từ trong tiếng Anh, trông giống như sự kết giữa 2 từ "stick" và "ability". Từ này dùng để đề cập đến "khả năng bám dính" vào một thứ gì đó một cách kiên trì.


  • stick: dính, dán, cắm, cài đặt, cái gậy...
  • ability: khả năng, tố chất, có khả năng, năng lực, tư cách...


Stickability được sử dụng để mô tả đến khả năng chịu đựng cũng như sự kiên trì cho một thứ gì đó, một ai đó hoặc một việc gì đó. Nó cũng hay xuất hiện dưới dạng cách viết "stick-ability", và đương nhiên cũng mang cùng ý nghĩa với từ phía trên.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Post Top Ad