Stealth mode là gì? - Dịch Nghĩa Online

Post Top Ad

Stealth mode là gì?

Stealth mode có nghĩa là "chế độ tàng hình", thường được dùng để đề cập đến trạng thái của một thiết bị hoặc công ty nào đó. Trong lĩnh vực kinh doanh thì chế độ tàng hình (stealth mode) dùng nói đến cách làm việc trong vòng bí mật của công ty, nhằm tránh đối thủ phát hiện những sản phẩm mới hoặc công nghệ mới.

  • Stealth: lén lút, rón rén, tàng hình...
  • Mode: chế độ, cách thức, phương thức, dạng, kiểu...

Nhiều công ty và doanh nghiệp thường trong chế độ lén lút (stealth mode) khi sắp tung ra một sản phẩm mới, hoặc một sáng kiến ý tưởng mới. Hành động này có mục đích nhằm che giấu, cũng như phần nào đó đánh lừa đối thủ cạnh tranh, tạo điều kiện để phát triển.

Ngoài ra, chúng ta đôi khi cũng có thể bắt gặp từ này trong một số thiết bị và trong các trò chơi (game).

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Post Top Ad