Stay true là gì? - Dịch Nghĩa Online

Post Top Ad

Stay true là gì?

Stay true có nghĩa là "ở đúng", "sống đúng" khi dịch sang nghĩa tiếng Việt. Từ này thường dùng để khuyên người khác, hoặc một cá nhân tự động viên mình.


  • stay: ở lại, lưu lại, chận lại, ngừng lại, …
  • true: đúng, thật, chính xác, chân chính,...


Stay true xuất hiện nhiều trong văn nói cũng như văn viết (trên mạng xã hội). Nó mang nghĩa như một lời khuyên từ người nói, rằng hãy sống thật với bản thân, sống một cách chân chính, ăn ngay ở phải, không giả dối với người khác cũng như chính bản thân mình. 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Post Top Ad