Stay safe là gì? - Dịch Nghĩa Online

Post Top Ad

Stay safe là gì?

Stay safe có nghĩa là "ở nhà an toàn", "giữ an toàn". Từ này được hiểu như một cách dùng để cảnh báo, động viên người khác khi vấn đề gì đó có thể ảnh hưởng đến họ hoặc sức khỏe của họ.
  • Stay:  ở (nhà), ở lại, lưu lại…
  • Safe: an toàn, chắc chắn, có thể tin cậy, thận trọng.

Gần đây trong tình hình dịch bệnh, từ này xuất hiện khá nhiều trong những câu nói, banner quảng cáo, biển hiệu... Nó nhằm mục đích lưu ý, cảnh báo cũng như khuyến khích việc giữ an toàn để bảo vệ sức khỏe cho bản thân mình, cũng như cộng đồng xung quanh.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Post Top Ad