Speculate to accumulate là gì? - Dịch Nghĩa Online

Post Top Ad

Speculate to accumulate là gì?

Speculate to accumulate là cụm từ tiếng Anh dịch sang tiếng Việt có nghĩa "đầu tư để tích lũy". Từ này được sử dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau, nhưng chủ yếu liên quan đến việc kinh doanh mua bán.


  • Speculate: đầu cơ, nghiên cứu, suy xét,...
  • To: đến, để, tới, theo hướng, gây ra...
  • Accumulate: tích lũy, chất đống, tích tụ, gom góp lại...


Speculate to accumulate là một thuật ngữ khá thông dụng trong kinh doanh, ví dụ như trong đầu tư chứng khoán chẳng hạn. Tóm lại, đó là việc dùng tiền để đầu tư vào một thứ gì đó, sau đó tích lũy (tích trữ) lại, khi nào được giá sẽ bán ra để thu về lợi nhuận. 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Post Top Ad