Snail mail là gì? - Dịch Nghĩa Online

Post Top Ad

Snail mail là gì?

Snail mail dịch sang sát theo tiếng Anh có nghĩa là "thư chậm như sên", nhưng ý nghĩa thật sự của nó là nói đến "thư gửi qua đường bưu điện". Do việc gửi thư qua bưu điện lâu và tốn nhiều thời gian, nên từ này dùng để ví von hình thức gửi và nhận thư chậm như sên (ốc sên).


  • snail: sên, ốc sen, chậm như sên, ...
  • mail: thư, thư từ, bưu kiện, bưu phẩm...


Snail mail là từ dùng để nói đến việc trao đổi, mua bán, liên lạc, giao dịch thông qua đường bưu điện, hay nói cách khác là theo kiểu truyền thống. Trong khi việc gửi thư từ liên lạc hiện nay có thể thực hiện rất dễ dàng, nhanh gọn thông qua internet (email). 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Post Top Ad