Sisyphic là gì? - Dịch Nghĩa Online

Post Top Ad

Sisyphic là gì?

Sisyphic là từ dùng mô tả một công việc kéo dài gần như vô tận. Có thể hiểu việc đó cứ lặp đi lặp lại, trong một vòng lẩn quẩn, không có kết thúc.

Hay nói cách khác đó là những hành động dường như vô nghĩa, nhưng vì lí do nào đó mà ta đang thực hiện hoặc buộc phải thực hiện.

Từ này có nguồn gốc từ  câu chuyện trong thần thoại Hy Lạp liên quan đến một vị vua tên là sisyphus. Do những tội lỗi của mình gây ra, ông ta đã bị hình phạt lăn tảng đá lên ngọn đồi, nhưng khi lăn lên gần đến đỉnh thì tảng đá rơi xuống, và ông ta phải lăn lại từ đầu.
Công việc đó cứ thế kéo dài mãi mãi, lăn lên ... rớt xuống ... lăn lại.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Post Top Ad