Sibling rivalry là gì? - Dịch Nghĩa Online

Post Top Ad

Sibling rivalry là gì?

Sibling rivalry tạm dịch sang tiếng Việt có nghĩa là "sự ganh đua giữa anh chị em ruột". Đây là một từ tiếng Anh, nó dùng để nói đến việc cạnh tranh hoặc tranh cãi giữa anh chị em ruột thịt với nhau.


  • sibling: anh chị em ruột, anh em, chị em...
  • rivalry: đối đầu, sự cạnh tranh, sự ganh đua, ...


Sibling rivalry dùng để đề cập đến kiểu cạnh tranh, ganh đua giữa những người là anh em hoặc chị em với nhau trong gia đình. Do các yếu tố về tuổi tác, giới tính, môi trường, tính cách và cách đối xử của bố mẹ mà sẽ hình thành nên những mối mâu thẫu giữa các thành viên gia đình, đặc biệt từ lúc còn là trẻ nhỏ. 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Post Top Ad