Secondee là gì? - Dịch Nghĩa Online

Post Top Ad

Secondee là gì?

Secondee dịch từ tiếng Anh sang tiếng Việt có nghĩa là "người thứ hai", tuy nhiên ý nghĩa thật sự của nó có phần hơi khác. Từ này dùng để đề cập đến một người mà đó người đó tạm thời được chuyển sang làm việc khác để thay thế cho việc hiện tại (làm công việc thứ hai).


Ngoài ra, trong một số ngữ cảnh thì secondee còn đề cập đến người thứ hai, như người yêu chẳng hạn. Ví dụ như, bạn vừa chia tay người yêu cũ và muốn làm quen tìm hiểu một người mới, thì người mới đó có thể gọi là secondee.


Từ này được kết hợp bởi second (thứ hai, thứ nhì) và hậu tố -ee.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Post Top Ad