Screen name là gì? - Dịch Nghĩa Online

Post Top Ad

Screen name là gì?

Screen name là tên của một cá nhân mà họ đặt để nhận dạng khi tương tác với người khác trên internet. Nó có thể là tên hoặc một chuỗi ký tự, thường hay xuất hiện trong các diễn đàn hoặc các trò chơi để phân biệt mọi người với nhau.


  • screen: màn, tấm chắn, bình phong, màn che, màn ảnh, màn bạc...
  • name: tên, danh tánh, danh nghĩa, gọi tên...


Tóm lại, screen name là từ dùng để nói đến tên của một người dùng cho tài khoản hoặc nhân vật của họ trên mạng internet. Nó như một bí danh, mật danh mà họ dùng để phân biệt cũng như tương tác với những người dùng khác. 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Post Top Ad